Συχνές Ερωτήσεις

I'm not a Polish VAT payer, I want the reverse charge VAT invoice for my attendance!
Τελευταία Ενημέρωση 2 years ago

Our services are supplied and taxed on the territory of Poland, according to Article 52 of Directive 2006/112/EC and Article 32 of Directive 2011/282/EC. The only tax rate we can apply in case of the right of admission to educational and scientific events such as conferences and seminars is 23% of Polish VAT. It is not applied to other services, such as sponsorship or advertisement.

Παρακαλούμε περιμένετε!

Παρακαλούμε περιμένετε... θα πάρει ένα δευτερόλεπτο!