Συχνές Ερωτήσεις

Is there any talk on Friday planned?
Τελευταία Ενημέρωση 2 years ago

Nope. Friday is typical Workshop Day, with no conference talks at all. Conference will start on Saturday morning.

Παρακαλούμε περιμένετε!

Παρακαλούμε περιμένετε... θα πάρει ένα δευτερόλεπτο!